Interview met programmadirecteur Wim Fabries

Wim Fabries is sinds november 2014 druk bezig als programmadirecteur ERTMS. Wim: "nog weinig mensen hebben notie van ERTMS, maar wij zitten er al middenin"

Waarom gaan we ERTMS invoeren in Nederland?

We gaan zorgen voor een nieuw beveiligingssysteem dat nóg beter en veiliger is dan het systeem dat we al hebben. Ook maakt ERTMS het mogelijk dat er meer treinen kunnen rijden met een hogere snelheid en een hogere betrouwbaarheid. Die hogere betrouwbaarheid sluit heel goed aan bij het programma Beter en Meer. Onderdeel van dat programma is het verbeteren van de be- en bijsturing. Het technisch koppelen van ERTMS aan de be- en bijsturing kan bijdragen aan de betrouwbaarheid. ERTMS heeft ook een samenhang met het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer(PHS). ERTMS kan PHS ondersteunen, doordat ERTMS bijdraagt aan hogere snelheden en doordat treinen dichter op elkaar kunnen rijden. Hierdoor wordt het makkelijker om het spoor beter te benutten en dus meer treinen te laten rijden.

Wat zijn jouw ambities voor ERTMS?

Wat ik het belangrijkste vind is dat we samen met de hele spoorsector het maximale gaan halen uit de 2,57 miljard die beschikbaar is gesteld. Een aantal trajecten staat vast: de TEN-T trajecten en OV SAAL. Daarnaast leggen we ERTMS aan op zoveel mogelijk PHS-trajecten in de brede Randstad. Om de trajecten te bepalen kijken we naar kosten en baten, maar we betrekken ook andere factoren. Op welke trajecten willen we de betrouwbaarheid verhogen? Hoe zorgen we dat er een logische lijn komt in de trajecten die ERTMS krijgen? Een lappendeken van korte trajecten ERTMS is niet wenselijk. Uitgangspunt bij alles wat we doen is verantwoord omgaan met het geld.

Wat heeft de eerste prioriteit?

Ik ben sinds november 2014 bezig. Mijn eerste prioriteit was de bemensing. Andere prioriteiten zijn het intensiveren van de samenwerking tussen de collega’s met een verschillende ‘bloedgroep’ (ministerie van IenM, ProRail en NS) en sturen op projectbeheersing: lopen we op schema? Daarnaast moeten ook de andere vervoerders in Nederland goed aansluiten en vind ik de inbreng van de toeleverende industrie zeer belangrijk.

Waar ga je op letten binnen het programma?

Er is een grote invloed vanuit de politiek. Dat is ook begrijpelijk, want het gaat om een inhoudelijk programma met een groot budget. Het is belangrijk dat we ons focussen op de inhoud, maar tegelijkertijd ook zorgen dat de politiek goed geïnformeerd wordt.

Waar zitten de uitdagingen?

Voor de ombouw van infrastructuur is de bekostiging geregeld, voor het materieel vinden nog gesprekken plaats over wat de bijdrage van de vervoerders wordt. Dat is iets wat de komende tijd duidelijk moet worden. Wat mij verder opvalt is dat er erg geredeneerd wordt vanuit de techniek op deelaspecten. Het is juist de uitdaging om continu naar het hele vervoerssysteem te kijken: alleen op die manier bereiken we de ambities die we met ERTMS hebben. Ander punt is het veranderen van de bedrijfsprocessen. Het invoeren van ERTMS heeft bijvoorbeeld invloed op de werkwijze van het rijdend personeel en treinverkeersleiding. Hoe zorgen we dat de overgang voor hen goed begeleid wordt?

Je bent nu een paar maanden bezig. Wat zijn je ervaringen tot nu toe?

De eerste week was even wennen, maar ik vind het nu heel erg leuk. Als directeur Vervoer bij NS was mijn hele dag gevuld met de meest uiteenlopende afspraken, veelal escalaties. De hectiek van alledag bepaalde het werk. ERTMS gaat juist over de toekomst. Ik heb de rust om na te denken, me meer te verdiepen. Dat bevalt me heel goed.
 
In het team merk ik grote bevlogenheid, men heeft zin om er een succes van maken. Dat geldt ook voor mij: het is mooi om iets nieuws in de sector te doen. Nog weinig mensen hebben er notie van, maar wij zitten er al middenin. Dit laatste is overigens ook een risico. Voor veel mensen in de sector voelt het ERTMS programma nog als heel ver weg, iets waar je nu nog niet al te veel energie in hoeft te steken. Het is daarom belangrijk om samen op te trekken en stakeholders mee te nemen in het proces.

Je komt van NS, hoe is het om nu de belangen van alle stakeholders te vertegenwoordigen?

Ik heb geen enkele last van de NS-bril. Als directeur Vervoer werkte ik veel samen met ProRail en het Ministerie, bijvoorbeeld aan de wintermaatregelen. Ik ben gewend om de problematiek vanuit verschillende invalshoeken te benaderen.

 

Dit interview verscheen eerder in de nieuwsbrief ERTMS van december 2014