Pilot ERTMS Amsterdam-Utrecht

In de ERTMS-pilot Amsterdam-Utrecht hebben we tussen 2012 en 2015 onderzocht wat de gevolgen zijn van het rijden van treinen onder twee beveiligingssystemen op het traject Amsterdam-Utrecht. Het rijden in een situatie waarbij twee beveiligingssystemen gelijktijdig in werking zijn noemen we 'Dual Signalling'.

Tijdens de pilot,waarvan de ritten liepen tot en met maart 2015, hebben we een groot aantal onderzoeksvragen uit de spoorsector beantwoord. Dit gebeurde door (veld)onderzoek, simulaties en door het uitvoeren van ritten met reizigers- en goederentreinen, waarbij metingen plaatsvonden. Zo verzamelden en analyseerden we tijdens de pilot gegevens over onder meer veiligheid, treintechniek en capaciteit, maar ook over menselijk gedrag, werkdruk en processen.

In de pilot werkten ProRail, NS, onderhouds- & servicebedrijven en goederenvervoerders samen. De goederenvervoerders reden tijdens de pilot met hun treinen op het baanvak Amsterdam-Utrecht onder ERTMS. NS nam deel met Sprinter Light Trains en de ICE-vloot. De bevindingen worden momenteel verwerkt. De eindrapportage verschijnt naar verwachting medio 2015. De resultaten geven input voor de invoering van ERTMS in Nederland.

ERTMS Academy

Binnen de pilot is de ERTMS Academy opgericht. De Academy is bedoeld om machinisten op te leiden en te examineren voor ERTMS.