Onafhankelijke toetsing

Onafhankelijke toetsing draagt zorg voor frequente toetsing op alle activiteiten binnen het programma en de organisaties die bij het programma zijn aangesloten. Deze toetsingen worden uitgevoerd ten behoeve van het programma ERTMS in opdracht van de gemeenschappelijke opdrachtgevers.

Binnen dit team zijn de volgende rollen vertegenwoordigd: de onafhankelijke systeemintegrator, de Chief Information Officer en de Eigenstandige Controle Functionaris.

De onafhankelijke systeemintegrator (SI) toetst en signaleert of de noodzakelijke systeemintegratie-activiteiten worden geïnitieerd en uitgevoerd binnen het programma en de organisaties die bij het programma zijn aangesloten. Behoud van de kwaliteit van het huidige vervoersysteem en beheerste migratie naar ERTMS staat hier centraal. De SI kijkt hiernaar vanuit het perspectief van de eindgebruiker.

De Chief Information Officer (CIO) toetst en beoordeelt of het programma voldoende aandacht geeft aan informatiemanagement en de ICT-aspecten die het gevolg zijn van de introductie van de ERTMS-technologie. De CIO ERTMS stemt af met de CIO’s van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, ProRail en NS.

De Eigenstandige Controle Functionaris (ECF) toetst en monitort de beheersingsprocessen van het programma. De focus ligt hier vooral op planning, financiën en kwaliteit.

Onafhankelijke toetsing acteert als spiegel en als ’luis in de pels’ voor het programma en rapporteert aan de gemeenschappelijke opdrachtgevers.