Programmabeheersing

Programmabeheersing is er op gericht om het programma ERTMS op een beheerste en transparante manier uit te voeren. De belangrijkste aandachtspunten zijn; financiën, planning en control, scope- en kwaliteitsmanagement en risico- en kansenmanagement.

Programmabeheersing zorgt ook voor de monitoring en integraliteit van de geleverde producten. Daarmee signaleert programmabeheersing op tijd wanneer de vooraf gestelde voorwaarden in het geding komen en waar eventuele zaken bijgestuurd moeten worden. Programmabeheersing ondersteunt de programmadirecteur en de werkstromen. Daarnaast ondersteunt zij in de rapportageverplichting van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu richting de Tweede Kamer.