Programmaondersteuning

Programmaondersteuning biedt de facilitaire infrastructuur voor de werkstromen van het ERTMS programma. Dit team zorgt er voor dat alle medewerkers binnen het programma de benodigde diensten en middelen ter beschikking hebben zodat zij hun opdracht goed kunnen vervullen. Belangrijke onderwerpen hierbij zijn onder andere informatie- en kennismanagement, inkoop en HR-zaken.