Operationele processen en technisch management

Operationele processen en technisch management is verantwoordelijk voor de inhoudelijke inbreng in het programma zowel qua operationele processen, systemen als de haalbaarheid en prestatie daarvan. Er wordt in dit team gewerkt aan  de (technische) haalbaarheidsstudies en inhoudelijke beslisinformatie die nodig is voor het nemen van de projectbeslissing(en) ERTMS. Ook de technische voorbereiding van de contractdossiers wordt hier gedaan. Deze werkstroom is ook eindverantwoordelijk voor systeemintegratie.

De organisatie van Operationele processen en technisch management is opgebouwd vanuit vijf teams:

  • Gebruikersaspecten, Strategie en ICT

Dit team zet de gebruiker en de gebruikersaspecten voorop. Zij zorgen er voor dat de gebruikers  gebruiksvriendelijke, veilige en betrouwbare systemen krijgen.

  • Materieel

Dit team richt zich op de ombouw van het treinmaterieel in Nederland van alle vervoerders die door het programma worden beïnvloed. Daar hoort ook de toekomstige operationele fase bij waarin de ERTMS apparatuur in werkplaatsen onderhouden moet worden.

  • Systeem Integratie, Migratie en Risico management

Dit team richt zich op de verschillende stappen die leiden tot het uiteindelijke ERTMS systeem. Een ingewikkeld spel van afwegingen tussen heel veel verschillende activiteiten bij ProRail, NS, andere vervoerders en/of materieeleigenaren, en stakeholders waarin keuzes worden gemaakt over bijvoorbeeld de baseline en de migratiestrategie.

  • Configuratie management

Dit team verzorgt een systematische vastlegging van alle inhoud die wordt voortgebracht. Eisen, oplossingen, verificatie en validatie zijn hier georganiseerd. Een change control functie wordt hier ontworpen en uitgevoerd.

  • Kaderstelling en Infrastructuur

Dit team verzorgt de kaderstelling voor de infrastructuur. Hierin worden de uitgangspunten geformuleerd voor onder andere de systeemarchitectuur, GSM-R, de monitoring van onderhoud en beheer, ERTMS voorbereid bouwen en de contractering voor de infrastructuur.