Organisatie programma ERTMS

Het programma ERTMS is een samenwerkingsprogramma tussen het ministerie van Infrastructuur en Milieu, ProRail en NS. Zij werken samen met andere stakeholders aan het uitwerken van de invoeringsplannen voor ERTMS en de voorbereiding van de aanbesteding.

Dit gebeurt in drie werkstromen: operationele processen en technisch management, contractmanagement en omgevingsmanagement. Daarnaast wordt het programma ondersteund door de werkstromen programmabeheersing en programmaondersteuning.