Samenwerking

De  invoering van ERTMS in Nederland is een complex traject. Een goede samenwerking is noodzakelijk om tot een goed werkend vervoerssysteem te komen.

Daarom werken het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ProRail en NS tijdens de Planuitwerkingsfase als één team samen in het Programma ERTMS. Dit gebeurt samen met betrokken partijen, zoals vervoerders, reizigersorganisaties, overheden en vakbonden. Ook marktpartijen worden hier nadrukkelijk bij betrokken.

Stakeholdermanagement

Alle organisaties binnen de spoorsector worden beïnvloed door de invoer van ERTMS. Vervoerders, reizigers, overheden en personeelsleden van de diverse bedrijven ondervinden op termijn de gevolgen van het nieuwe beveiligingssysteem. Het Programma ERTMS wil ervoor zorgen dat de manier waarop ERTMS wordt ingevoerd draagvlak heeft bij deze partijen, dat zij betrokken zijn bij de besluitvorming en goed geïnformeerd zijn over de ontwikkelingen.

Het programma werkt onder andere samen met:

  • Materieeleigenaren
  • Consumentenorganisaties (LOCOV)
  • Decentrale overheden
  • Spooreigenaren
  • Marktpartijen
  • Gebruikers (waaronder personeel en vakbonden)

De belangen van deze stakeholders worden betrokken bij de besluitvorming binnen het Programma. Daarnaast worden deze belangen ingebracht bij de totstandkoming van diverse producten. Dit doen we door met deze belanghebbenden in werkgroepen in gesprek te gaan over de voor hen relevante onderwerpen. In aanvulling daarop werken we samen met deze stakeholders producten uit in specialistische workshops. Denk bijvoorbeeld aan het bespreken van de landelijk geldende gebruikershandleidingen van het systeem met machinisten en verkeersleiders of verwerking van de ervaringen van personeel bij vormgeving van de opleidingen die nodig zijn voor ERTMS.

De Europese Commissie

De Europese Commissie helpt de lidstaten met de invoering van ERTMS. Subsidie van projecten uit het Europese infrafonds is een van de middelen. Dit fonds (connecting Europe Facilities) is niet alleen voor infra projecten, maar ook  voor on-board ERTMS projecten beschikbaar.