Uitgangspunten

Bij de invoering van ERTMS zijn enkele uitgangspunten afgesproken. Deze uitgangspunten gaan over het budget, de manier waarop ERTMS wordt ingevoerd en de keuze voor technologie.

Budget

In de Voorkeursbeslissing van april 2014 is een budget afgesproken van 2,33 miljard euro. ERTMS wordt ingevoerd op drukke internationale lijnen en op grote delen van het spoor op de drukste trajecten. Hier valt de meeste winst te behalen in termen van veiligheid, interoperabiliteit, capaciteit, snelheid en betrouwbaarheid.

Level 2: beproefde technologie

Er zijn drie levels van ERTMS: 1, 2 en 3. In Nederland hebben we  gekozen voor Level 2, omdat hier de meeste ervaring mee is. Bij Level 2 zijn geen seinen meer nodig. De machinist krijg alle informatie op een beeldscherm (DMI) in de cabine. Er wordt wel nader onderzoek gedaan naar Level 3 voor de toekomst.

‘ERTMS only’ voor het spoor

Het huidige beveiligingssysteem ATB verdwijnt op de trajecten waar ERTMS komt. Er ligt dan alleen ERTMS op deze baanvakken. In de treinen zitten zowel het systeem voor ATB als voor ERTMS. Dit is noodzakelijk omdat de treinen op zowel ERTMS- als ATB-baanvakken moeten kunnen rijden.

Start met materieel, infra volgt

Er is gekozen om te starten met de ombouw van het materieel. Zo zorgen we dat de treinen klaar en beschikbaar zijn voordat het spoor is omgebouwd.

Streven naar duidelijke en gestandaardiseerde invoering

We zorgen dat ERTMS overal volgens dezelfde (Europese) specificaties wordt ingevoerd. Dit zorgt ervoor dat treinen door heel Europa kunnen rijden en dat machinisten niet geconfronteerd worden met teveel verschillende operationele regels. Daarnaast kan standaardisering een positief effect hebben op het verlagen van de kosten, bijvoorbeeld door het creëren van Europese marktwerking.

De winkel blijft open

Voor de invoering van ERTMS moet het spoor aangepast worden. Er komen bijvoorbeeld bakens (balises) in het spoor en er moeten nieuwe kabels worden aangelegd. De treinen moeten ook omgebouwd worden en zijn daardoor soms niet beschikbaar.  Het streven is om de aanleg van ERTMS met zo min mogelijk hinder voor reizigers en vervoerders uit te voeren.