Wat is ERTMS?

Het is druk op het Nederlandse spoor. Elke dag stappen ruim een miljoen mensen in de trein en worden er enkele tonnen goederen vervoerd. De overheid heeft samen met de spoorsector de ambitie om de kwaliteit van het spoor te verbeteren. Dat betekent een nog hoger veiligheidsniveau, voldoende capaciteit op het spoor en hoge kwaliteit van het vervoer.

Huidige systeem voor beveiliging van het spoor

Het huidige systeem voor beveiliging van het spoor (ATB) functioneert goed, maar veroudert en komt uit een tijd dat er minder treinen reden dan nu. Daarom heeft het kabinet gekozen om een nieuw treinbeveiligings- en besturingssysteem in te voeren: ERTMS (European Rail Traffic Management System). ERTMS is meer toekomstvast, doordat de mogelijkheden voor doorontwikkeling uitgebreider zijn. Voor de invoering is 2,33 miljard euro gereserveerd.

ERTMS bestaat uit een systeem in de trein en een systeem in de infrastructuur. Door middel van bakens (balises) tussen de rails en telecommunicatie communiceren de beide systemen met elkaar. Er zijn verschillende versies van ERTMS. In Nederland is gekozen om Level 2 in te voeren.

ICT gebaseerd systeem

ERTMS is een op ICT-gebaseerd systeem en er wordt gebruik gemaakt van draadloze communicatie. Hierdoor wordt er continu contact gelegd tussen een individuele trein, de baan waarop deze rijdt en de centrale verkeersleiding. Via een GSM-R radioverbinding wordt informatie over de rijweg (mag een trein doorrijden of moet deze stoppen) en de maximum snelheid doorgegeven aan de trein en op een beeldscherm in de trein getoond. Met het huidige systeem regelen we het treinverkeer via seinen langs het spoor. Die zijn bij ERTMS Level 2 niet meer nodig. Als een machinist de instructies van het systeem niet tijdig opvolgt, kan het systeem op iedere locatie, bij iedere snelheid en op ieder moment ingrijpen door bijvoorbeeld de snelheid van de trein aan te passen of deze tot stilstand te brengen.