STM-ATBEG

Achtergrond
Het Programma ERTMS heeft een invoeringsstrategie die gebaseerd is op ERTMS Level 2 only in de infrastructuur. Onderdeel van de strategie is ook dat het materieel als eerste wordt omgebouwd. Dat betekent dat al het huidige en toekomstige in Nederland rijdend materieel langere tijd zowel op ERTMS als op ATB moet kunnen rijden. Treinen met een ERTMS-boordsysteem (de ERTMS computer) hebben dus een Systeemonderdeel nodig dat in feite vertaalt tussen de ATB en de ERTMS apparatuur. Een STM (Specific Transmission Module), om ook nog op ATB te kunnen rijden [conform PvE-ERTMS-eis-009]. De STM-ATB is dus een noodzakelijk element in de Nederlandse invoeringsstrategie. 

Het Programma ERTMS  nam in 2015 het besluit om een STM-ATBEG/Vv te ontwikkelen. Deze wordt onder gelijke condities en prijs beschikbaar gesteld aan de markt om te voldoen aan de volgende Europese verplichting:

 “De lidstaat dient alles in het werk te stellen om de beschikbaarheid te waarborgen van een externe Specifieke Transmissie Module (STM) voor zijn oudere treinbeveiligingssysteem of -systemen van klasse B.”

Huidige situatie
De STM ATBEG/Vv is gecertificeerd conform specificatie (zie ook product sheet STM ATBEG/Vv) en de blauwdruk en prototype zijn beschikbaar voor kopers.

Er is reeds een aantal technische documenten beschikbaar, deze vindt u hier.

Licentieovereenkomst beschikbaar voor geïnteresseerde partijen
U kunt zich door middel van dit formulier aanmelden als geïnteresseerde voor het kopen van een licentie voor de STM-ATBEG/Vv. .Met het aanmelden gaat u ermee akkoord dat wij uw gegevens bewaren zoals bedoeld en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt na aanmelding de licentieovereenkomst. U wordt vervolgens ook via de email op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.  Voor het verkrijgen van de licentie betaalt de licentienemer  een eenmalige vergoeding van € 30.000,00 (excl. BTW).

Procedure aanschaf licentie voor de STM-ATBEG/Vv 
Via dit formulier kunt u de procedure om de licentie STM ATBEG/Vv aan te schaffen starten.

Het ingevulde formulier wordt door ons verwerkt waarna u binnen vier werkdagen de ingevulde licentieovereenkomst en de EULA van Ricardo ontvangt ter ondertekening. Na ontvangst van de door u ondertekende overeenkomsten,  ontvangt u binnen 5 werkdagen de door ProRail ondertekende licentieovereenkomst retour. Op dat moment wordt de overdracht van de blauwdruk en het prototype geïnitieerd. De blauwdruk wordt digitaal beschikbaar gesteld via MS Azure Storage, het prototype wordt aangetekend verzonden naar een door u aan te geven adres. U ontvangt binnen twee weken ook de factuur.

Vragen?
Heeft u vragen over dit bericht of de inhoud van de documenten, stel deze dan via loket.ertms@prorail.nl.  

De informatie in dit bericht is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Niettemin kunnen daaraan geen rechten worden ontleend.

Cookie-instellingen