Informatie Marktconsultaties specificaties voor ERTMS beveiligingssysteem Infrastructuur 2019

18-09-2019 3107 keer bekeken

Hieronder treft u twee documenten aangaande twee separate markconsultaties met betrekking tot specificaties voor ERTMS beveiligingssysteem Infrastructuur, die in 2019 door ProRail zijn gehouden.

Beide documenten bevatten alleen de uitgewisselde informatie op het eerste moment van delen, respectievelijk april en augustus 2019. De documenten zijn alleen beschikbaar in het Engels.  

We danken iedereen die betrokken was bij deze consultatierondes en waarderen de wijze waarop de informatie is uitgewisseld. 

Het delen van deze documenten heeft puur als doel om de markt te informeren over deze consultaties. Er kunnen dan ook geen rechten ontleend worden aan de gedeelde informatie met het oog op toekomstige aanbestedingen. 

Indien u vragen heeft over dit bericht kunt u zich richten tot Matthijs.Kuhlmann@prorail.nl.

ProRail Procurement

- Handouts of the “ERTMS Railshow”, April 2019;
- General Report MC ERTMS specifications, August 2019.

Cookie-instellingen