Stand van zaken trajecten STM-ATBEG/ Vv – update-8

07-05-2020 3159 keer bekeken

In de vorige updates over dit traject heeft het programma ERTMS diverse technische documenten beschikbaar gesteld betreffende de STM-ATBEG/Vv en in de update 6 is de licentieovereenkomst beschikbaar gesteld.

Vergoeding voor gebruik licentie STM ATBEG/Vv is vastgesteld 
De vergoeding voor de blauwdruk en het prototype zoals beschreven in de licentieovereenkomst bedraagt €30.000,00  exclusief BTW (paragraaf 5.1 van de licentieovereenkomst). Dit komt overeen met de maximale aansprakelijkheid zoals vermeld in paragraaf 7.3. Alle partijen die zich reeds gemeld hebben als geïnteresseerden krijgen zo spoedig mogelijk de nieuwe versie van de licentieovereenkomst toegestuurd.

Mocht u ook interesse hebben, dan kunt u zich door middel van een email aan loket.ertms@prorail.nl aanmelden als geïnteresseerde voor het kopen van de STM ATBEG/Vv. Met het aanmelden gaat u ermee akkoord dat wij uw gegevens bewaren zoals bedoeld en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming  (AVG). U ontvangt na aanmelding de meest recente licentieovereenkomst. Naar verwachting vinden er alleen nog wijzigingen plaats in bijlage 1 naar aanleiding van het voltooien van het certificeringsproces.

Eerder gepubliceerde documenten: 

Vragen?
Heeft u vragen over dit bericht of de inhoud van de documenten, stel deze dan via  loket.ertms@prorail.nl
Op een deel van de gestelde vragen kunnen of mogen we op dit moment echter nog geen antwoord geven omdat een aantal zaken nog volop in ontwikkeling is. Uiteraard streeft het programma ernaar alle relevante informatie zo snel als mogelijk te delen.

De informatie in dit bericht is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Niettemin kunnen daaraan geen rechten worden ontleend.

Cookie-instellingen