De Change Control Board: bewaker van scope en uitgangspunten

03-12-2015 3506 keer bekeken

Gérard Hoeberigs: “We moeten de techniek om de mens heen bouwen en niet andersom”.

Wat is jouw rol  binnen het programma?
Ik ben werkzaam bij het programma ERTMS als plaatsvervangend manager van werkpakket Vervoerssysteem. Ons werkpakket staat aan de lat voor het specificeren van het ERTMS vervoerssysteem op hoofdlijnen en het vervolgens ontleden naar de subsystemen materieel en infrastructuur. Daarnaast ben ik ook de voorzitter van de Change Control Board.

Wat doet de Change Control Board?
De Change Control Board (CCB) adviseert over scopewijzigingsverzoeken en marktinitiatieven op het gebied van ERTMS. Daarnaast is de CCB verantwoordelijk voor de administratie en validatie van werkhypothesen en uitgangspunten binnen het programma ERTMS. 

Waarom is de CCB in het leven geroepen?
Het programma ERTMS is een groot project, waar veel mensen aan meewerken in verschillende werkpakketten. Het is belangrijk dat iedereen dit vanuit dezelfde uitgangspunten doet. De CCB zorgt dat deze uitgangspunten worden afgesproken en vastgelegd. En voor zowel Infrastructuur als materieel consistent worden uitgevoerd.

Noem eens wat voorbeelden van zaken die in de CCB aan de orde komen?
Wat wordt de definitieve keuze voor de  ERTMS Baseline? Hebben alle werkpakketten hetzelfde idee ten aanzien over de ERTMS-specificaties die we gaan gebruiken voor de uitrol in Nederland? En hanteert iedereen als uitgangspunt dat we de uitrol van baanvakken doen met alleen ERTMS (zonder ATB)?
Een voorbeeld van een mogelijke scopewijziging zou het toevoegen van een baanvak aan het geplande uitrolgebied van het programma ERTMS zijn.
 
Wat vind jij belangrijke aandachtspunten binnen het programma?
Het klinkt misschien cliché, maar één van de belangrijkste aandachtspunten vind ik dat we onze doelen scherp in het vizier houden. Het programma ERTMS gaat niet alleen over het vervangen van treinbeveiligingssystemen: we moeten de bovenliggende doelen zoals interoperabiliteit, veiligheid en capaciteit behalen.
Daarnaast staat de gebruiker voor mij centraal. We moeten de techniek om de mens heen bouwen en niet andersom. Zo vind ik het bijvoorbeeld belangrijk dat het systeem eenduidig te bedienen is voor machinisten. Daarom is het ook goed dat we kijken of we bestaande ERTMS-baanvakken meteen gelijk kunnen trekken.
Tot slot: We moeten ons realiseren dat ERTMS zich, net als andere IT-systemen, zal blijven doorontwikkelen. We kunnen het ons niet veroorloven om ons volledig te richten op versie X, met als gevolg dat het daarna (contractueel) heel moeilijk wordt om nog te upgraden naar versie Y, dus daar hebben we ook veel aandacht voor.

Hoe lang ben je al betrokken bij het programma ERTMS?
Ik ben betrokken bij het Programma ERTMS sinds mei 2014, kort nadat de Voorkeursbeslissing ERTMS is genomen. Daarvoor was ik werkzaam als trekker van het dossier HSL-Zuid bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Maar mijn werkzaamheden waren toen echt anders dan bij het Programma ERTMS.
 
Waar zitten die verschillen in?
Toen ik startte bij de HSL-Zuid (in 2009) bevond het project zich in de exploitatiefase. De nadruk lag  tussen 2009 en 2014 vooral op de verschillende HSL-vervoerdiensten en het aanpassen van de bestaande configuratie van de HSL-Zuid (zoals het aanpassen van de ERTMS-configuratie) en het doorvoeren van geluidsreducerende maatregelen. Bij het programma ERTMS zitten we nu nog in de fase vóór contractering en bereiden we ons voor op de aanbesteding en uitvoering. Ik kan mijn ervaring vanuit de HSL-Zuid hierbij goed gebruiken.

Cookie-instellingen