Nieuw team programmabeheersing

11-02-2016 2977 keer bekeken

Ron Snijders: “Het is natuurlijk een fantastische opgave om aan mee te mogen werken: de grote systeemsprong in de spoorsector!”

In november is het nieuwe team programmabeheersing gestart bij het programma ERTMS. Ron Snijders geeft leiding aan dit team en vertelt waar hij zich binnen en buiten het programma mee bezig houdt.

Wat doet programmabeheersing ERTMS?                        
Programmabeheersing is er op gericht om het programma ERTMS op een beheerste en transparante manier uit te voeren en hier op te sturen. Het team houdt zich bezig met de scope, financiën, planning, risico’s, kwaliteit, informatie en organisatie binnen het programma. Programmabeheersing zorgt ook voor de monitoring en integraliteit van de geleverde producten. Daardoor signaleert programmabeheersing op tijd wanneer de vooraf gestelde voorwaarden in het geding komen.

Wanneer zijn jullie gestart en wat was daarbij jullie focus?
In november zijn wij gestart en hebben uiteraard zo snel mogelijk kennis gemaakt met de ERTMS-organisatie. We hebben eerst een analyse uitgevoerd van het programma op basis van diverse interviews en het doornemen van diverse stukken. We zijn voor verschillende onderwerpen tot verbetervoorstellen gekomen, bijvoorbeeld op het gebied van de financiële huishouding en kwaliteitsmanagement. Het is voor het programma belangrijk om nog meer programmamatig te gaan werken en de besluiten navolgbaar op te bouwen op basis van feiten.

Wanneer ben je tevreden?
We voelen ons als programmabeheersing senang als de ERTMS-organisatie in staat is binnen de gestelde tijd, de mijlpalen te halen met de noodzakelijke kwaliteit. Daarvoor hebben we een betrouwbare planning nodig en moeten we voortdurend kunnen aantonen dat we nog steeds de programmadoelen zullen kunnen halen die zijn vastgelegd in ons monitoringskader en in de businesscase van het programma. Het risicodossier verbindt al die zaken. Daarnaast moeten we natuurlijk alle standaard zaken die men van een programma verwacht op orde hebben.
 
Is het leuk werk?
Er werken veel goede en betrokken mensen bij het programma ERTMS. Ik vind het ook fijn dat er nog ruimte is voor verbetering, zodat wij als programmabeheersingsteam onze bijdrage kunnen leveren. Het is altijd prettig om van waarde te kunnen zijn en we krijgen waardering van onze collega’s. ERTMS is een complexe opgave. Op onderdelen moeten soms echt “nieuwe wielen” uitgevonden worden. Ook daarin zijn we graag behulpzaam. Ja, we genieten er echt van.

Heb je ook nog tijd voor andere dingen dan ERTMS?
Minder dan gedacht. Maar zeker wel: thuis met Karen (ook druk met eigen huisartspraktijk) en onze dochters Emma (15) en Eva (19). Verder gaan we vaak met vrienden uit eten, naar de film of het theater. En ik ben gek op watersport, golf, skiën, biljarten, beeldhouwen en lezen.

Cookie-instellingen