De impact van ERTMS op treindienstleiders

11-02-2016 1577 keer bekeken

Het programma ERTMS gaat onderzoeken wat de implementatie van ERTMS in Nederland voor de operationele medewerkers betekent.

In de vorige nieuwsbrief hebben we gesproken over de impactstudie voor machinisten, maar ook de impact op treindienstleiders, landelijke- en decentrale verkeersleiders en de medewerkers van incidentenbestrijding bij ProRail worden onderzocht. De komst van ERTMS zal betekenen dat deze medewerkers wellicht deels op een andere manier moeten gaan werken, andere handelingen moeten verrichten en andere terminologie in communicatie moeten gebruiken ten opzichte van de huidige situatie.

We betrekken deze medewerkers bij dit onderzoek. Dit doen we door de inzet van ambassadeurs: ervaren treindienstleiders met gedegen kennis van ERTMS. Inmiddels zijn er zes treindienstleiders beschikbaar van de verkeersleidingsposten Rotterdam, Kijfhoek en Roosendaal, die vanaf medio maart ingezet worden voor alle ERTMS onderzoeken, waarvoor hun kennis en ervaring nodig is. Daarnaast speelt de werkgroep treindienstleiders van Prorail een belangrijke rol: zij hebben een adviserende rol bij interne besluitvorming van verkeersleiding over veranderingen in de werkzaamheden van de treindienstleider. Daarnaast bestaat er bij het programma ERTMS een gebruikersgroep met machinisten en treindienstleiders, die ook mee zullen kijken bij dit onderzoek.

Op dit moment verzamelen we de lessons-learned van de huidige ERTMS-baanvakken en verzamelen we informatie over specifieke systeemeigenschappen van ERTMS, die mogelijk gaan afwijken van de huidige beveiligingssystemen. Daarna bekijken we of er afwijkingen te verwachten zijn voor de gebruikersprocessen en beveiligingsspecificaties. We vertalen die informatie naar mogelijke gevolgen voor de werkzaamheden van de treindienstleiders en andere operationele medewerkers van verkeersleiding.

Cookie-instellingen