Wim Knopperts gestart als manager Operationele Processen en Technisch Management

26-04-2016 4413 keer bekeken

“Erg uitdagend en leerzaam. Ik ga mijn hele rugzak met kennis en ervaring inzetten om samen met alle ERTMS-ers het programma ERTMS tot een groot succes te maken.”

Wim Knopperts is benoemd tot manager operationele processen en technisch management. Hiervoor was hij directeur Assetmanagement bij ProRail.
Wim heeft binnen ProRail veel verschillende rollen vervuld. “Ik werk al mijn hele leven in de spoorsector en ben ooit als NS-er begonnen. 32 jaar in projectomgevingen, waarvan veertien jaar onafgebroken bij de HSL-Zuid. Na mijn HTS-opleiding heb ik mezelf later aanvullend geschoold met een tweejarige MBA (projectmanagement voor de Bouw), met een Interdepartementale Management Leergang (IML) bij het Rijk en met het volgen van het topprogramma op de Rijks Project Academie.”
De laatste tweeëneenhalf jaar heeft hij zijn projectenbestaan verwisseld voor assetmanagement en het sturen van de operatie bij ProRail.

Wat doet de werkstroom operationele processen en technisch management?

Binnen deze werkstroom verzorgen we de inhoud van het gehele programma ERTMS. Dat gaat van de techniek in de trein en in de infra, tot aan het handboek van de machinist. Veel operationele processen voor de gebruikers en beheerders zullen veranderen. Voorschriften en procedures moeten dus worden aangepast. De ondersteunende ICT die daarbij hoort ook. Denk daarnaast eens aan het onderhoud van al het materieel, nadat ERTMS is ingebouwd. Een ander belangrijk onderwerp is de tientallen koppelingen met de bestaande systemen in de trein en de infrastructuur. We bouwen immers binnen de bestaande systemen. Als we hebben omschreven hoe de eindsituatie eruitziet, moeten we ook omschrijven hoe we van de huidige situatie naar de eindsituatie komen, zodat we in de goede en meest efficiënte volgorde al dat werk gaan aanbesteden en installeren. Minimale overlast voor reizigers en vervoerders staat daarbij voorop.

Kun je de missie en het doel voor de komende periode omschrijven?

In de komende maanden zullen we binnen het programma ERTMS een groot aantal besluiten moeten nemen die ervoor zorgen dat we kunnen toewerken naar de projectbeslissingen. Met die projectbeslissingen wordt de realisatiefase een feit en weten alle partners wat er de komende jaren gaat gebeuren en wat er van ze verwacht wordt. Daarnaast werken we verder om de projectbeheersing te professionaliseren. Als de planning is vastgesteld, zal die leidend zijn voor ons werk.

Wat is de verandering ten opzichte van de periode hiervoor?

Vanaf nu gaat het programma ERTMS een fase in waarin we niet meer terug kunnen en alleen nog maar vooruit. Dan moeten we wel een gedragen visie en eindbeeld hebben en een afgestemde planning. Die planning zal strak zijn, want er moet nog veel gebeuren voordat we op het eerste baanvak onder ERTMS kunnen rijden. Het is heerlijk om 5 maanden vooruit te weten dat er een cruciale mijlpaal gepland staat. Daar naartoe werken geeft een enorme teamspirit.

Waar ligt jouw focus binnen het programma?

Mijn focus ligt op de gebruikers van de producten die we ontwikkelen, ontwerpen en realiseren. Uiteindelijk gaat het erom dat die gebruikers een goed en toekomstvast spoorsysteem hebben. Daarmee kunnen we in Nederland reizigers en goederen vervoeren op een manier waar iedereen trots op is en waar ze in het buitenland jaloers op zijn. Ik wil dat de machinist, de treindienstleider, de monteur en nog vele anderen gebruiksvriendelijke, veilige en betrouwbare systemen van ons krijgen. Het succes ligt niet eens op de eindstreep, maar pas erna, als ERTMS-baanvakken volledig operationeel zijn.

Welke bijdrage mogen we van jou verwachten?

In ieder geval veel enthousiasme en inzet. Mijn ervaring past goed op de functie manager Operationele Processen en Technisch Management. Belangrijk voor het slagen van het project is de teamprestatie, die afhankelijk is van een goede en verbindende samenwerking tussen alle betrokkenen. Ik ga me daarvoor inzetten. Mijn opgedane kennis en ervaring van het werken in spoorse projecten kan ik goed gebruiken bij het programma ERTMS, waarbij ik positieve en negatieve leerpunten meeneem uit mijn tijd bij de HSL-zuid. Tenslotte breng ik mijn kennis en ervaring van het 24/7 bedrijf bij ProRail in.
Ik vind het belangrijk om doelgericht keuzes te maken en strak te sturen op de planning. Daarbij staat het eindbeeld bij mij altijd voorop. We realiseren geen project, maar we realiseren een verbeterd vervoersysteem met nieuwe werkwijzen voor machinisten, treindienstleiders en monteurs. Dat alles voor een beter product voor reizigers en vervoerders. Dat is mijn ambitie.

Cookie-instellingen