Ontwikkeling ERTMS Academy

26-04-2016 2569 keer bekeken

De ERTMS Academy is ontstaan tijdens de ERTMS pilot Amsterdam-Utrecht. Om op dit baanvak onder ERTMS (Dual Signalling) te kunnen en mogen rijden, moesten machinisten worden opgeleid.

Hiervoor zijn in de ERTMS Academy leermiddelen ontwikkeld en drie simulatoren aangeschaft.
Op basis van ervaringen die zijn opgedaan tijdens het lesgeven en de pilot zijn vanuit de ERTMS Academy voorstellen gedaan voor het aanpassen van de gebruikersprocessen voor machinisten. Daarnaast heeft de ERTMS Academy  tijdens de pilot onderzoek verricht met behulp van de simulatoren naar human factors (het rij- en remgedrag van machinisten onder ERTMS in vergelijking met ATB)
 
De laatste opleidingen in het kader van de pilot zijn gegeven in juli 2014. Daarna is de ERTMS Academy opengesteld voor derden en heeft zij zelf geen opleidingen meer verzorgd. Wél heeft de ERTMS Academy de opleidingsinstituten ondersteund en voorzien van simulaties ontwikkeld voor opleidingen HSL, Zevenaar-Emmerich en de Betuweroute (A15-tracé en Havenspoorlijn).
 
Sinds de ERTMS Academy met haar opgedane kennis en simulatoren  onderdeel is geworden van het programma ERTMS worden deze ook voor andere doeleinden ingezet. Met grote regelmaat  worden ERTMS-introductieprogramma’s verzorgd voor een zeer divers spoors publiek. Andere projecten waar aan gewerkt wordt zijn:

  • ‘Proefritten’ rijden op een stuk spoor dat nog in de ontwerpfase is (Zuidwestboog Meteren). Omdat op dit nieuw stuk spoor machinisten van lange zware goederentreinen te maken krijgen met zowel een transitie en een spanningsluis op een bogende helling, zijn ontwerpers en gebruikers bij elkaar gebracht om hun meningen en ervaringen hierover te delen aan de hand van de ontwikkelde scenario’s en simulaties.
  • Verificatie en validatie van de gebruikersprocessen voor de landelijke uitrol. Dit gebeurt voor het baanvak Kijfhoek-Essen (B) dat al voor een deel ontwikkeld is in de simulator.
  • Onderzoek naar de transities op het baanvak Kijfhoek-Essen (B). Ontwerpkeuzes worden aan de hand van simulaties met de gebruikers besproken in een ontwerpatelier.
  • Voorafgaand aan de indienststelling van de nieuwe spanningssluis bij Zevenaar Oost worden simulaties ontwikkeld om machinisten vertrouwd te maken met de bijbehorende procedures.

 
De opgedane kennis en expertise  in combinatie met de kracht én mogelijkheden van de simulatoren, zorgen ervoor dat de naam ERTMS Academy, de lading niet meer dekt. De ERTMS Academy wordt daarom omgedoopt in ERTMS Expertise Centrum. De insteek is dat het Expertise Centrum een belangrijke rol gaat vervullen als vraagbaak, maar ook voor bijvoorbeeld harmonisatievraagstukken en opleidingsmateriaal voor spoorpartijen.

Inzet simulator in ERTMS Expertisecentrum in Amersfoort een succes

Op 24 maart is in Amersfoort een ontwerpatelier gehouden, waarin ontwerpers van ProRail en gebruikers (machinisten en een treindienstleider) samen hebben gekeken en gepraat over de locatie en uitvoering van de Leveltransitie van ETCS L2 naar STM ATB op de aansluiting naar Breda vanuit Roosendaal (T5 voor de insider).

Nadat de exacte plaats van de transitie is bekeken met behulp van tekeningen en video’s van de schouwtrein, kon men de leveltransities zelf ervaren door op de simulator van Roosendaal naar Etten-Leur te rijden en van Etten-Leur naar Roosendaal.

Ook de ontwerpers en treindienstleider hebben nu aan de lijve kunnen ondervinden hoe een machinist een transitie ervaart.

Alle partijen verlieten aan het einde van het ontwerpatelier met een goed gevoel het ERTMS Expertisecentrum. Het ontwerp en locatie werden als goed beoordeeld door de gebruikers en de ontwerpers waren zeer tevreden over het proces: vooraf toetsen met gebruikers en inzet van een simulator.

Cookie-instellingen