Programma ERTMS hakt knopen door

07-07-2016 4676 keer bekeken

Het programma ERTMS is divers en veel zaken hangen met elkaar samen. Het is daarom belangrijk om beslissingen op tijd te nemen, zodat andere onderdelen binnen het programma verder kunnen.

Er is een overzicht gemaakt van de ontwerpbesluiten die genomen moeten worden. Tot nu toe gaat het om ruim 80 stuks, maar aangezien het programma voortdurend in beweging is, kan dit aantal in de toekomst toenemen.

Een aantal van deze ontwerpbesluiten zijn voor de zomer genomen. Deze worden voorgelegd aan de stuurgroep ERTMS. Sommige onderwerpen zijn relevant voor onze stakeholders. Daarom hebben we de afgelopen maand acht van deze besluiten voorgelegd aan vervoerders en materieeleigenaren, havenbedrijven, reizigersorganisaties en decentrale overheden. Hierbij zijn de verschillende opties en de voorkeurskeuze van het programma besproken en is de mogelijkheid gegeven om feedback en aandachtspunten mee te geven.
 
Enkele voorbeelden van ontwerpbesluiten zijn:

Parallel bouwen of infra lang buiten dienst:

Het programma ERTMS wil tijdens de inbouw van ERTMS in de infra zo min mogelijk overlast veroorzaken voor de reiziger en verlader. We kiezen er daarom voor om de infra niet voor lange periode buiten dienst te nemen, maar zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaande treinvrije periodes en buitendienststellingen. Soms zullen we de treinvrije periodes iets uitbreiden en er zullen af en toe extra buitendienststellingen nodig zijn voor testen en indienststelling.


Hoe om te gaan met Start of Mission (SoM):

De EU ERTMS-specificatie staat toe dat een aantal implementatiekeuzes worden gemaakt. Het programma ERTMS moet besluiten op welke wijze het ETCS Start of Mission proces in Level 2 wordt gerealiseerd. Op de HSL-Zuid en de Betuweroute (waar al ERTMS ligt) is bijvoorbeeld mondelinge toestemming nodig van de treindienstleider om te vertrekken, als de treinpositie onbekend is. Binnen het programma ERTMS is gekozen voor een verregaande geautomatiseerde rijweg-autorisatie. Dit zorgt er voor dat er nauwelijks nog mondelinge toestemming nodig is van een treindienstleider (ook niet wanneer de treinpositie onbekend is), maar de machinist de autorisatie krijgt van het RBC, ondersteund door een tekstbericht op de DMI.


Integraal proefbedrijf:

Voordat er een integraal proefbedrijf gestart wordt, zijn alle testen (zoals trein-baan-integratie-testen) afgerond. Het proefbedrijf is een extra ‘generale repetitie’ voorafgaand aan de indienststelling om de dienstregeling op een traject te beproeven en te checken of het beoogde systeem in de praktijk werkt. Dit vanuit de gedachte ‘expect the unexpected’. Elk baanvak is verschillend en daarom is het goed om via een proefbedrijf na te gaan of in de praktijk écht alles werkt. Het voorlopige idee is om in een periode van een half jaar gedurende drie weekenden een complete dienstregeling te oefenen op het eerste baanvak waar ERTMS uitgerold zal worden.

Cookie-instellingen