Ernst Cramer: nieuwe manager Omgevingsmanagement

07-07-2016 2683 keer bekeken

Ernst Cramer is de nieuwe manager van de werkstroom Omgevingsmanagement.

Hiervoor werkte hij als Manager European Affairs bij NS. In de afgelopen periode is hij intensief betrokken geweest bij de regelgeving die uit Europa op de spoorsector afkomt. Onderdeel van al die regelgeving en discussies is ERTMS.

“Voor NS heb ik daar extra aandacht aan besteed omdat het een erg technisch dossier is, waar ik me goed bij thuis voel  .”

Ernst heeft een technische opleiding en heeft jarenlang in de gemeenteraad van Zeewolde gezeten. Verder is hij 4 jaar wethouder geweest en heeft hij bijna 3,5 jaar in de Tweede Kamer gezeten voor de ChristenUnie.

Wat doet de werkstroom omgevingsmanagement in het programma ERTMS?

Het begrip ‘stakeholder’ is bekender in Nederland dan de term ‘omgevingsmanagement’. Je spreekt over omgevingsmanagement als je niet alleen aandacht hebt voor partijen die direct bij je project betrokken zijn, maar ook diegenen die indirect betrokken zijn. Voor ERTMS zijn dat bijvoorbeeld de provincies en reizigersorganisaties. Maar ook burgers die langs spoorlijnen wonen waar straks de installatie aangepast moet worden. Daarnaast valt onder omgevingsmanagement  alles dat met vergunningverlening voor  ERTMS te maken heeft.


Is het ingewikkeld om de belangen van alle stakeholders te vertegenwoordigen?

Vanuit mijn achtergrond (advieswereld, politiek) ben ik gewend om mij breed te oriënteren. Maar ook om je te kunnen verplaatsen in de ander. Als je de problemen en zorgen van de partijen om je heen goed snapt, kan je zelf veel beter maatregelen treffen die nodig zijn om zorgen weg te nemen. In mijn geval dus niet alleen wat van belang is voor NS en Prorail, maar ook de zorgen van de andere reizigervervoerders en goederenvervoerders, of nog breder die van de Tweede Kamer.

Wat zijn volgens jou de belangrijkste uitdagingen?

De grootste uitdaging is om alle belanghebbende partijen bij de les te houden als het gaat om dit zo lang lopende project. Voordat je het weet is zo’n complex project te “langdradig” en verliest het focus van diegenen die er mee bezig zijn. We zullen daar extra alert op moeten zijn om te zorgen dat dit geen gevolgen heeft voor het behalen van de doelen van het programma.

Je hebt ervaring in de politiek en de spoorwereld. Hoe ga je dat inzetten in jouw functie?

Ik zeg altijd: een goede stakeholdermanager spreekt alle talen; je bent eigenlijk een supertolk. Je spreekt de taal van de politiek, van financiën, van de bestuurder, van de technicus. Het is aan ons om telkens de juiste vertaling te maken om zo te zorgen dat al die verschillende partijen aan tafel elkaar toch begrijpen.

Wat zijn jouw ervaringen tot zo ver in het programma ERTMS?

Ik ben zeer enthousiast over de manier van samenwerken en vind het heerlijk om weer zo concreet bezig te zijn. (Europese) politiek is leuk, maar kent voor een deel ook een “kabbelend” bestaan. Ik hou erg van zaken die aangepakt en opgelost moeten worden.
 

Cookie-instellingen