Programma ERTMS raakt in control

07-07-2016 2321 keer bekeken

Op 6 juli heeft staatssecretaris Dijksma de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de verbetering van de organisatie van het programma ERTMS.

 In een eerdere brief van de staatssecretaris aan de Kamer was aangekondigd dat de beheersing van het programma onvoldoende was en kreeg het programma meer tijd voor de planuitwerkingsfase om orde op zaken te stellen. Het heeft onder andere een nieuwe organisatiestructuur ingevoerd, de governancestructuur aangepast, de risicobeheersing versterkt en inkoopprocedures aangepast om de beheersing te verbeteren. Inmiddels hebben de Auditdienst Rijk en onderzoeksbureau PBLQ geconcludeerd dat er meer helderheid en duidelijkheid is gecreëerd in rollen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Verder is een Programma Kwaliteitssysteem (PKS) ontworpen. Het is echter nog te vroeg om te concluderen dat het programma in control is. De Staatssecretaris heeft het vertrouwen dat het programma in staat is om de programmabeheersing de komende maanden op orde te brengen.

Aanbesteding- en contracteringstrategie

Door de staatssecretaris wordt ook aangegeven dat in de tweede helft van 2017 één programmabeslissing zal worden aangeboden aan de Tweede Kamer voor zowel infrastructuur als materieel. Dit komt in de plaats van twee afzonderlijke beslissingen, zoals tot nu toe werd voorzien.
 

Uitrolstrategie

In september zal de staatssecretaris de Kamer informeren over de uitrolstrategie van het programma; welke trajecten worden voorzien van ERTMS en in welke volgorde. Hierin wordt de vermindering van het budget met 250 miljoen voor Schiphol meegenomen. Ook geeft de staatssecretaris aan dat de uitrolstrategie zal aansluiten op de uitrolplannen van andere Europese landen. In veel landen komt de uitvoering op gang, maar in een aantal landen treedt ook vertraging op. In december 2016 zal het nieuwe Europese corridorplan worden vastgesteld op basis van inbreng van de Lidstaten over het tempo waarmee ERTMS-corridors kunnen worden gerealiseerd. In de nieuwe uitrolstrategie van het programma ERTMS wordt aangegeven dat het traject Kijfhoek-Roosendaal later dan 2020 van ERTMS zal worden voorzien.

Lees hier de volledige brief van staassecretaris Dijksma aan de Tweede Kamer.
 

Cookie-instellingen