Onderzoek naar werkplaatscapaciteit

23-09-2016 3748 keer bekeken

Het programma ERTMS voert een onderzoek uit naar de benodigde werkplaatscapaciteit voor de ombouw van het rollend materieel naar ERTMS.

Om de ombouw van het materieel naar ERTMS te kunnen realiseren werkt het programma ERTMS aan de voorbereiding van de materieellogistiek. Voor dit onderdeel is een plan in de maak: het Logistiek Ombouw Plan (LOP). Doel van dit plan is het tijdig gereed hebben van materieel voor inzet op ERTMS infrastructuur in aansluiting op de uitrolstrategie (welke lijnen worden wanneer van ERTMS voorzien).

In het LOP wordt gebruik gemaakt van een planningsmodel. Het planningsmodel geeft inzicht in de benodigde werkplaatscapaciteit (zowel fysieke werkplaatsmiddelen en benodigde menscapaciteit) en onttrekking van materieel in de tijd. In het planningsmodel wordt gewerkt met verschillende scenario’s, omdat de scope voor materieelombouw en de planning van de realisatiefase nog niet definitief zijn en omdat nog niet exact duidelijk is hoeveel materieel vervoerders gelijktijdig kunnen onttrekken voor ombouw.

Of de benodigde werkplaatscapaciteit ook voorhanden is in Nederland en/ of omringende landen en daarmee of de ombouwplanning haalbaar en maakbaar is, is onderwerp van het onderzoek naar werkplaatscapaciteit. Daarbij wordt ook gekeken hoe de behoefte aan werkplaatscapaciteit het best kan worden ingevuld en onder welke voorwaarden. De resultaten van het onderzoek worden verwacht in het laatste kwartaal van 2016.

In de uitwerking wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van vervoerders ten aanzien van de ombouw. In de afgelopen maanden zijn deze wensen bij een groot aantal vervoerders geïnventariseerd en ook in de komende periode spreken we over dit onderwerp met vervoerders. Daarnaast zijn markpartijen gedurende de in mei tot augustus gehouden marktconsultatie bevraagd op dit onderwerp, wat meer inzicht heeft gegeven in de mogelijkheden en onmogelijkheden van de markt.

Cookie-instellingen