Willem de Graaf: manager contractmanagement

23-09-2016 4548 keer bekeken

De werkstroom contractmanagement richt zich op de vraag hoe we al het ERTMS-werk kunnen uitvoeren met ingenieursbureaus, leveranciers en aannemers.

Wat doet de werkstroom contractmanagement?

Tijdens de planuitwerkingsfase, waar we nu middenin zitten, brengen we in kaart hoe we het werk kunnen aanbesteden, welke contracten daarvoor nodig zijn, hoe we het werk laten kunnen laten uitvoeren, en hoe dit zich vertaalt in de planning en de ramingen.

Wat maakt jou geschikt voor deze rol?

Ik heb de afgelopen jaren aan verschillende projecten gewerkt, zowel bij Rijkswaterstaat, als bij bouwbedrijven. Dat waren complexe projecten waar de relatie met de marktpartijen een belangrijke rol speelden bij de realisatie van het werk. Die ervaring komt goed van pas in een programma als ERTMS. Dat geldt ook voor de ervaring met het IPM-model, waar we als programma sinds het voorjaar mee werken. Daarmee kan ik in de praktijk een goede relatie leggen tussen de werkstroom contractmanagement en de andere werkstromen.

Contractmanagement heeft met veel verschillende partijen te maken, zoals vervoerders. Hoe zorg je ervoor dat zij ook tevreden zijn?

Kijk, daarbij komt de werking van het IPM-model om de hoek kijken. De relatie met de verschillende partijen komt tot stand in afstemming met de werkstroom omgevingsmanagement. Bijvoorbeeld: Als we vanuit contractmanagement kijken naar de mogelijkheid van een gezamenlijke inkoop van de systemen t.b.v. het treinmaterieel van de vervoerders, dan werken we samen met de collega’s van omgevingsmanagement, die contact hebben met de vervoerders en weten hoe zij tegen ERTMS aankijken.

Je hebt gewerkt als projectmanager bij Rijkswaterstaat waar verschillende DVM-systemen (Dynamisch VerkeersManagement) werden aangelegd. Zijn er overeenkomsten, of juist verschillen met het aanleggen van spoorsystemen?

Beide. Net zoals bij ERTMS is de kennis van de gehele keten een belangrijke factor voor de succesvolle aanleg van DVM. Bij Rijkswaterstaat noemen we deze keten wel eens 'van lus tot lessenaar', oftewel (letterlijk) van de detectielussen in het asfalt tot aan de computerschermen van de verkeersbegeleiders . Sleutelwoord daarbij is, net als bij ERTMS, systeemintegratie. Aan de andere kant: Een groot verschil met ERTMS is de schaalgrootte. Bij ERTMS is de complexiteit van alle systemen langs het spoor en in de treinen een stuk groter.


Waar ligt volgens jou de grootste uitdaging voor contractmanagement?

Allereerst, het gaat om veel geld. Daarnaast zijn er drie partners in het project (het ministerie van Infrastructuur en Milieu, ProRail en NS) die vooral kennis en ervaring hebben van hun eigen werk en nu samen moeten doorgronden hoe we dit werk het beste door de marktpartijen kunnen laten uitvoeren. Alles hangt met alles samen en we moeten zorgen dat ERTMS straks als één systeem werkt. Dat vraagt dus om inzicht in en begrip voor elkaars werk. Daarin schuilt een interessante uitdaging.

Cookie-instellingen