Voorbereid naar de volgende fase ERTMS in Nederland

13-10-2017 2377 keer bekeken

Om het nieuwe treinbeveiligingssysteem ERTMS (European Traffic Rail System, dat het huidige ATB-systeem vervangt) in Nederland te kunnen implementeren, moet er veel worden voorbereid.

Daarom werken IenM, ProRail en NS sinds 2014 samen voorstellen hiervoor uit op basis van een convenant, beter bekend onder de naam Programma ERTMS.  De huidige opdracht, de zogenoemde ‘planuitwerkingsfase’, is het uitwerken van voorstellen op alle niveaus (denk aan dingen als techniek, aanbestedingen, operationele processen, planning, geld en tijd).  

Voortgangsrapportage

De afgelopen maanden is er door alle partijen keihard gewerkt aan de oplevering van de voorstellen voor de programmabeslissing.  En we zien duidelijk dat er enorme stappen zijn gemaakt. In haar brief bij de 7e Voortgangsrapportage ERTMS aan de Kamer kijkt Staatsecretaris Dijksma dan ook terug op een productief half jaar.   Zo is er in deze periode verdere uitwerking gegeven aan zaken als het systeemontwerp, het programma van eisen, de strategie om tot een beheerste migratie te komen, en voorstellen voor hoe de testfase eruit komt te zien. Ook zijn de voorstellen in het afgelopen jaar aan externe audits onderworpen.  

Onderdeel van de Programmabeslissing (kabinetsbesluit) is dat de beoogde organisatiestructuur voor de realisatiefase bekend is voordat deze fase daadwerkelijk start. Daarom is deze nieuwe structuur ook nu al onderdeel van de plannen die worden uitgewerkt door het Programma. De Staatsecretaris meldt in haar brief daarom ook,  in lijn met andere grote projecten,  de verantwoordelijkheid voor de realisatiefase onder te willen brengen bij de organisaties die straks verantwoordelijk zijn voor de uitvoering. Dit betekent concreet dat de programmadirectie ERTMS (algehele programmasturing en systeemintegratie) in 2018 overgaat van IenM naar ProRail met IenM als opdrachtgever. Deze richting wordt op korte door de partijen verder besproken en verder uitgewerkt.   

Nieuwe stap richting realisatie

Het programma ERTMS sluit dus in 2018 de planuitwerkingsfase af. Hierna start de realisatiefase: de daadwerkelijke aanbesteding en aanleg van het systeem. Deze nieuwe fase vergt een andere sturing dan de huidige fase. Om straks snel de juiste stappen te kunnen maken, moet hier nu al op worden voorbereid.  

Wim Fabries, de huidige programmadirecteur ERTMS, heeft daarom aangegeven het stokje vanaf 1 november over  te willen dragen aan de kwartiermaker programmadirecteur ERTMS in de realisatiefase, Wim Knopperts. Deze zal samen met het huidige MT ERTMS en de kwartiermakers die dit najaar zullen starten bij zowel ProRail en NS de verdere uitwerking richting realisatiefase vormgeven.  

Het spreekt vanzelf dat de samenwerking tussen alle betrokken partijen in de sector een randvoorwaarde blijft voor het succes van ERTMS.  Dit zal een belangrijk onderdeel blijven, ook in deze nieuwe fase.   

Cookie-instellingen